Tại sao hút thuốc trong nhà là một ý tưởng xấu?

Nếu tôi hút một ống hookah trong nhà, báo động khói sẽ bị kích hoạt?

Tôi đã ở trong nhà bạn vào chủ nhật khi ai đó đưa lên các chủ đề của lý do tại sao tất cả chúng ta phải ngồi ngoài. Phải thừa nhận rằng chúng tôi đang ở dưới một tán cây, nhưng chúng tôi đang ở bên ngoài dù sao đây là những ngày nắng - vậy nếu trời mưa thì sao? chúng ta không thể ngồi bên trong ak?

Thì nhà của bạn tôi sẽ ngặp trong nước mất. Nhà bạn tôi mới gắn cái báo động chống lửa

Các thiết bị báo khói ở trong mỗi tòa nhà thương mại, thực sự sẽ bật nếu có đám lớn khói điều này là đúng, nhưng đó không phải là lý do tại sao chúng ta không thể hút thuốc trong nhà. Lý do thực sự là tại chúng tôi không thích hút trong nhà.

Viết bình luận