Đấu thầu

Vinashisha cung cấp dịch vụ thầu quán trọn gói cho các quán Bar, Pub, Beer Club, Karaoke.

Đảm bảo cung cấp nguyên liệu, bình cho trong suốt quá trình hoạt động với giá cả và dịch vụ tốt nhất.

Khách hàng của Vinashisha:

FOX BEERCLUB

KINGDOM BEERCLUB

ONE PLUS BEERCLUB

Bạn cần hỗ trợ gì?
1